Sitemap

Udskriv

      Forside
Om skolen
    Dynamisk side  Grundoplysninger
    Dynamisk side  Profil og undervisning
    Dynamisk side  Faktuelle oplysninger
    Dynamisk side  Skolens værdier
    Dynamisk side  Bygninger og lokaler
    Dynamisk side  Skolens elevtal
    Dynamisk side  Ringetider
    Dynamisk side  Klasselærere
    Dynamisk side  Klasseskemaer
    Dynamisk side  Feriekalender
    Dynamisk side  Feriekalender 2014-2015
    Dynamisk side  Fusionsplan
    Mappe  Hvidbog for Frederiksværk Skole
          Dynamisk side  Hvidbog for udskoling
    Dynamisk side  Udviklingsplan 2011-2013
    Dynamisk side  Lærer - pædagog samarbejde
    Dynamisk side  Børnehaveklasse
    Dynamisk side  Ressourcecenter
    Mappe  Kvalitetsrapporter
          Dynamisk side  Kvalitetsrapport 2009-2011
          Dynamisk side  Kvalitetsrapport 2012
          Dynamisk side  Kvalitetsrapport 2013
    Dynamisk side  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR
    Dynamisk side  Serviceinformation Sundhedstjenesten
    Dynamisk side  Sundhedsplejerske
    Dynamisk side  Skole-hjem samarbejde
    Dynamisk side  Tale-hørepædagog
    Dynamisk side  Tandlæge
    Dynamisk side  UU-vejledning
    Dynamisk side  Uddannelsesbog og uddannelsesplan
    Dynamisk side  Praktik
    Dynamisk side  Skolens mission
    Mappe  Mere om skolen
SFO og SFO Klub
    Dynamisk side  Om SFO - Pædagogisk fritidstilbud
    Dynamisk side  Takster
    Dynamisk side  MiniSFO-folder Halsnæs Kommune skoleåret 2014-2015
    Dynamisk side  Ind- og udmeldelse af SFO
    Dynamisk side  Pædagogiske læreplaner
    Mappe  Matriklernes pædagogiske læreplaner
          Dynamisk side  Melby pæd.læreplan
          Dynamisk side  Enghave pæd.læreplan
          Dynamisk side  Vinderød pæd.læreplan
    Dynamisk side  Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub
Kontakt
    Dynamisk side  Skolens kontor
    Dynamisk side  Skolens personale
    Dynamisk side  Skolebestyrelsen
    Dynamisk side  Elevrådets medlemmer
    Dynamisk side  Ledelsen
    Dynamisk side  Teknisk/administrative medarbejdere
    Dynamisk side  De ansattes e-mail adresser
Aktiviteter
    Dynamisk side  Aktivitetskalender
    Dynamisk side  Årsplaner
    Dynamisk side  Skemaændringer
    Mappe  Dokumenter
Elevråd
    Mappe  Elevrådsreferater 2013-2014
          Dynamisk side  Referat af fælles elevrådsmøde d. 9.9.2013
          Dynamisk side  Referat af fælles elevrådsmøde d. 5.11.2013
    Mappe  Elevrådsreferater 2012-2013
          Dynamisk side  Referat af elevrådsmøde d. 12.9.2012
          Dynamisk side  Bilag fra elevrådsmøde d. 12.9.2012
          Dynamisk side  Referat af elevrådsmøde d. 15.11.12
          Dynamisk side  Referat af elevrådsmøde d. 8.1.2013
          Dynamisk side  Referat af FU elevrådsmøde d. 14.6.2013
    Dynamisk side  Kontaktoplysninger på elevråd
Skolebestyrelsen
    Dynamisk side  Skolebestyrelsens medlemmer
    Dynamisk side  Skolebestyrelsens redigeringsdel
    Mappe  Information fra skolebestyrelsen
          Dynamisk side  Nyt fra skolebestyrelsen, marts 2012
          Dynamisk side  Nyt fra skolebestyrelsen, juni 2012
          Dynamisk side  Forældrebrev vedr. skolefoto 2012
          Dynamisk side  Nyt fra skolebestyrelsen, jan. 2013
          Dynamisk side  Nyt fra skolebestyrelsen, marts 2013
          Dynamisk side  Sommerbrev fra skolebestyrelsen juni 2013
    Dynamisk side  Skolebestyrelsens kalender
    Mappe  Referater 2014-2015
          Dynamisk side  Ref. af skolebestyrelsesmøde d. 14.08.2014
          Dynamisk side  Høringssvar ang. ferieplan 2015-2016 og 2016-2017
          Dynamisk side  Ref. af skolebestyrelsesmøde d. 11.09.2014
          Dynamisk side  Ref. af skolebestyrelsesmøde d. 09.10.2014
    Mappe  Referater 2013-2014
          Dynamisk side  Ref. af skolebestyrelsesmøde d. 19.08.2013
          Dynamisk side  Ref. af skolebestyrelsesmøde d. 26.09.2013
          Dynamisk side  Ref. af skolebestyrelsesmøde d. 26.11.2013
          Dynamisk side  Ref. af skolebestyrelsesmøde d. 10.12.2013
          Dynamisk side  Ref. af skolebestyrelsesmøde d. 22.01.2014
          Dynamisk side  Ref. af skolebestyrelsesmøde d. 18.02.2014
          Dynamisk side  Ref. af skolebestyrelsesmøde d. 05.06.2014
          Dynamisk side  Ref. af skolebestyrelsesmøde d. 17.06.2014
    Dynamisk side  Skolebestyrelsens forretningsorden
    Dynamisk side  Skolebestyrelsens årshjul 2012-2013
    Mappe  Principper
          Dynamisk side  Princip for ledelsens information til bestyrelsen
          Dynamisk side  Principper for placering af kommende 0.klasser
          Dynamisk side  Ordensregler for Frederiksværk Skole
          Dynamisk side  Princip for klassedannelse
    Dynamisk side  Ny skolebestyrelse pr. 01082014.
    Mappe  Dokumenter
          Mappe  Høringssvar
                 Dokument  Fr-værk skolebestyrelses høringssvar vedr. budget 2013-16
                 Dokument  Fr-værk skolebestyrelses høringssvar vedr. 6 klassernes placering maj 2013
                 Dokument  Fr-værk skolebestyrelses høringssvar vedr. heldagsskolen maj 2013
                 Dokument  Fr-værk skolebestyrelses høringssvar vedr. inklusionspolitik sep 2013
                 Dokument  Fr-værk skolebestyrelses høringssvar vedr. budget 2014-17
                 Dokument  Høringssvar ang ferieplan 2015-16 SKB
          Mappe  Mødekalender
                 Dokument  Mødekalender skolebestyrelsen år 2013-2014
          Mappe  Principper
                 Dokument  Princip for placering af 0. kl. elever - 24.10.2012
                 Dokument  Princip for ledelsens information til bestyrelsen - 24.10.2012
                 Dokument  Ordensregler Frederiksværk Skole
                 Dokument  Princip for klassedannelse
          Mappe  Nyhedsbreve mv fra bestyrelsen
                 Dokument  Forældrebrev vedr. skolefoto
                 Dokument  Informationsbrev fra skolebestyrelsen marts 2012
                 Dokument  Sommerbrev fra skolebestyrelsen juni 2012
                 Dokument  Informationsbrev fra skolebestyrelsen januar 2013
                 Dokument  Informationsbrev fra skolebestyrelsen marts 2013
                 Dokument  Sommerbrev fra skolebestyrelsen juni 2013
                 Dokument  Brev til forældre vedr. ny skoleleder september 2013
Indskrivning
    Dynamisk side  Den røde tråd - Skolestartfolder
    Dynamisk side  Principper for matrikelplacering for bh.kl.
    Dynamisk side  Informationer fra indskrivningsmøde d. 11.11.14
Skolebus
    Dynamisk side  Køreplan for skolebus pr. 11.8.2014
    Dynamisk side  Skolebus
    Dynamisk side  Blanket til køb af skolebuskort 2013-2014
Trivselsundersøgelser
    Dynamisk side  Trivselsundersøgelse 2012
    Dynamisk side  Trivselsundersøgelsen 2014 Frederiksværk Skole
Elevintra
ForældreIntra
Personaleintra
Mobilintra
Skoleskyen
    Dynamisk side  Link til Skoleskyen
    Dynamisk side  Quick-guide til Skoleskyen
    Dynamisk side  Vejledning til opsætning af eget udstyr.
    Mappe  Dokumenter
          Dokument  Vejledning til opsætning af eget udstyr
          Dokument  SkoleSkyen Quick Guide 2
Ledige stillinger
    Dynamisk side  Pædagog til Frv Skole Enghave dec. 2014
    Dynamisk side  Matematiklærer til mellemtrinnet

SKOLEPORTEN © Skolesoft 2001-14 Til forsiden Information Support